top of page

Kennismaking met het Arabische alfabet

“Kennismaking met het Arabische alfabet” is het eerste deel van een reeks werkboekjes die als doel hebben om uw kind te leren lezen en te schrijven in het Arabisch. In dit eerste werkboekje wordt er aandacht besteed aan letterherkenning. Uw kind leert de letters van het alfabet 
herkennen met de daarbij horende schrijfwijzen.


Het werkboekje is zo opgesteld dat uw kind op een leuke en speelse wijze kennismaakt met het Arabische alfabet. De opdrachten zijn simpel, afgestemd op het denkniveau van een kind en dragen bij aan een succesvol leerproces.

Voor dit werkboekje zijn er begeleidende
video-opnames gemaakt die uw kind op een interactieve wijze begeleiden bij het maken van de opdracht. Hierdoor wordt uw kind optimaal ondersteund bij het correct uitspreken en schrijven van de letters.

bottom of page